Hur spelar man minibingo
hur spelar man minibingo

Det ger chansen att vinna lite extra pengar och fungerar som en trevlig liten bonus.
Att spela minibingo kan göra ett redan roligt och spännande spel ännu bättre, men eftersom det i första hand förekommer på bilbingo kan det vara svårt att påverka i traditionella sammanhang.Maxi-sexan, maxi-Sexans spelbricka är ett blad med 2 spelsidor.Både traditionell bingo och onlinebingo är roligt att spela och vi på Bingomania rekommenderar att du testar båda för att få en riktigt bra bingoupplevelse.En spelare som har 5 nummer i rad ropar bingo.Siffertavlan är indelad i fem lodräta rader och är numrerad från 1 till.Vinstsumman fördelas nu på 3 rader istället.Den fria kvadraten i mitten av bingo-brickorna täcks innan spelets början med en bricka.Regler, innan spelet börjar bestäms vem som skall vara utropare.Spelet fortsätter tills någon av spelarna har 5 nummer i rad, antingen lodrätt, vågrätt aller diagonalt.
Hur spelar man bingo?
Sedan blandar utroparen de numrerade brickorna och drar ett nummer åt gången.
I stället för siffran i mitten på spelfälten brukar det stå FreePlay eller så är siffran förmarkerad på ett eller annat sätt vilket betyder att det i Niklasraden alltid saknas 3 siffror mellan 30 och 45, men i gengäld så är de ju redan markerade.
Vinstsumman brukar då bli betydligt lägre på dessa 3 rader.
När man spelar online sker detta automatiskt.
Nummerbrickor) ropas "Bertil "Ivar "Niklas "Gustav" och "Olov" tillsammans med tillhörande nummer.
Spelas som en "Trippel" men här kan det dock fattas ett eller flera nummer mellan 1 och 90 likväl som ett och samma kan finnas på flera brickor.Det finns 90 nummer på spelplanen, där första lodräta raden från vänster innehåller nummerserien 1-9, andra raden 10-19, tredje raden 20-29 osv.I raden under G finns siffrorna från 46-60.Om en spelare ropat bingo utan att ha det, får han börja om med tom bricka.Varje spelare får också ett antal brickor att täcka sina siffror med.Spelet är slut när lotería nacional de tarde de hoy en deltagare har fått bingo.Utroparen har hand om siffertavlan och de numrerade brickorna.


Sitemap